ดัชนีความร้อนในประเทศไทย | ดัชนีความร้อนในจังหวัดภูเก็ต
หมายเหตุ : คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการทราบการคำนวณในแต่ละจังหวัด
แสดงค่า Heat Index ล่าสุด
 
Category
Heat Index(°C)
Caution
26.7-32.2
Extreme Caution
32.2-40.6
Danger
40.6-54.5
Extreme danger
Over 54.5
 
© Copyright 2012 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม Thailand Climate Change Network.